επιχείρηση
Προϊόντα
Προϊόντα κραμάτων νικελίου
προϊόντα κραμάτων τιτανίου
επίπεδο φύλλο ανοξείδωτου
σχοινί καλωδίων ανοξείδωτου
ανοικτά προϊόντα σφυρηλατημένων κομματιών κύβων
πιάτο δομικού χάλυβα
Αποσβημένο και μετριασμένο πιάτο χάλυβα
Σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση κραματοποιημένο χάλυβα
κουλουριασμένη τριχοειδές αγγείο σωλήνωση
Σωλήνας OCTG
χωρίς ραφή σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαλλιστικά πιάτα χάλυβα
σφυρηλατημένες τοποθετήσεις σωληνώσεων χάλυβα
Ένα παραποιημένο χάλυβα φλάντζα
φραγμός χάλυβα
Χάλυβας κραμάτων γύρω από το φραγμό
Παράκτια αλυσίδα πρόσδεσης